Selam Alejkum (Mirë se vini)

A duhet ta përseris namazin, të cilin e kam falur me rrobe që në to ka pasur gjak

Nëse në rrobe ka pasur shumë pak gjak, një pik, dy apo tre pika, namazi është në rregull dhe nuk përseritet.

       E nëse sasia e gjakut kalon sasinë e lartëpërmendur, atëherë namazin duhet përseritur nëse falësi ka qënë me dije për këtë dhe nuk e ka pastruar.

       E nëse nuk e ka ditur dhe nuk e ka marr vesh deri sa e ka përfunduar namazin, nuk ka nëvoj të përseritët namazi sepse e arsyeton padituria e tij.

Search site

Punuar nga Talha Raka © 2008. Të gjitha të drejtat i mban autori.