Selam Alejkum (Mirë se vini)

Mëkatët e një përsoni a ndikojnë edhe tek të tjerët

Njëri nga anëtarët e familjes bën mëkate. A ndikojnë mëkatët e tija që All-llahu për shkak të mëkatëve të tija t'i denojë edhe anëtarët e tjerë? A denohën fëmijet për shkak të mëkatëve të nënës?

        Përgjigja:

        Nuk përgjigjet njeriu për mëkatët e të tjerëve. Çdo njeri do të llogaritet për veprat e tija. All-llahu [subhanehu ve teala] thotë:

ولا تزر وازرة وزر أخرى

        "Dhe asnjë mbajtës i barrës nuk do të mbajë barrën e tjetërkujt." [Fatir, 18]

        Mirëpo, nëse prindërit janë i mësuan fëmijët në mëkate do të pergjigjen edhe ata sepse jane mjet (lidhje) që anëtaret e familjës imitojn atë.

Search site

Punuar nga Talha Raka © 2008. Të gjitha të drejtat i mban autori.